Events‎ > ‎

2018 校際球類比賽

posted Mar 30, 2018, 5:13 PM by Guang-Ting Shih   [ updated May 31, 2018, 12:45 AM ]

在北加州中文學校聯合會舉辦的各項活動中,校際球類比賽可說是最受歡迎的項目之一 ; 球類比賽使中文學校的孩子們,在正課之外亦有機會與他校互相切磋球技,各校也經由團隊競賽,促成校際間的認識、合作、交流與聯誼。

比賽辦法及須知 請點這裏

比賽結果 請點這裏

行事曆

429       報名截止

429       領隊會議暨賽程抽籤

430       公佈足球賽程、比賽場地細節*

511       公佈籃球賽程、比賽場地細節*

55, 6      足球比賽

519, 20    籃球比賽

比賽地點   

足球 TBD

籃球 Leland High School

  6677 Camden Ave, San Jose, CA 95120

Comments